• 8 grudnia - Święto Szkoły

      • Każdego roku Święto Szkoły jest szczególnym wydarzeniem w życiu całej społeczności szkolnej. Obchodzone od 1991 roku na pamiątkę przywrócenia szkole imienia - Marszałka Józefa Piłsudskiego.