• Szkoła Podstawowa nr 3 to nowoczesna placówka dydaktyczno-wychowawcza. Posiada dobrze wyposażone pracownie, które są systematycznie unowocześniane i wzbogacane w sprzęt odpowiadający potrzebom współczesnej oświaty.

    U nas funkcjonalność łączy się z estetyką.  Zapewnia to komfort nauki i pracy.
     Szkoła może poszczycić się bogatą historią. Pielęgnowanie chlubnej tradycji i przeszłości szkoły jest jednym z najważniejszych elementów pracy wychowawczej.

    Dużą pomocą w realizacji tego zadania jest przyjęty ceremoniał oraz symbole: Odznaka Szkolna przyznawana przez Radę Szkoły, własne barwy.
    Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego naszego państwa łączymy z edukacją europejską.

     

   • Demokracja, tolerancja, patriotyzm, odpowiedzialność - te wartości pozwalają odnaleźć się naszym uczniom we współczesnym świecie.
    Stałym punktem w kalendarzu szkolnym stały się takie imprezy jak: Święto Szkoły, Dzień Sportu, Festyn pod hasłem "Uczniowie, nauczyciele,  rodzice - szkole i miastu", Ślubowanie klas I.
     Każda uroczystość jest okazją do integracji społeczności uczniowskiej, pedagogów, pracowników szkoły i rodziców, którzy mają bardzo duży wpływ na kształtowanie wizerunku naszej szkoły, a także swoim wielkim zaangażowaniem i bezinteresowną pracą tworzą wizerunek placówki..