• Historia szkoły

   •  

     

    Historia szkoły korzeniami sięga 1920 roku. Wówczas z inicjatywy mieszkańca Cechówki - Pana W. Musikowskiego i nauczyciela   Pana Grzegorza Baryłki założono szkołę dla 125 uczniów. Początkowo mieściła się w drewnianym budynku przy ul. Orzeszkowej.
    Zajęcia odbywały się w jednej izbie na dwie zmiany. W 1921 roku zaadoptowano drugą izbę.

   • W 1924 roku zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy własnego budynku szkolnego.
    W 1925 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego a 1927 roku ukończono budowę szkoły. Ilość uczniów przekroczyła wtedy 300 osób.

     Szkoła otrzymała tymczasowo stopień organizacji szkoły czteroklasowej.
    8 grudnia 1933 roku uroczyście wręczono sztandar siedmioklasowej Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Cechówce, skonfiskowany za późniejszych rządów komuny.
    W 1938 roku Rada Grodzka w Sulejówku przydzieliła plac o powierzchni 3000m2
    z przeznaczeniem na boisko szkolne.
    W czasie okupacji lokal szkoły został zajęty na szpital polowy. Sztandar i pieczęcie przechowywał kierownik,
    Pan Eugeniusz Ciesielski. Po wyzwoleniu szkoła wróciła do macierzystego budynku.W 1950 roku Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa skonfiskował sztandar szkoły, który nigdy się nie odnalazł.
    W 1965 roku nastąpił podział szkoły - powstały dwie odrębne placówki
    w związku z wybudowaniem nowej szkoły w Miłośnie.

   • Po 60 latach działalności, 1 lipca 1986 roku macierzysty budynek został przekazany do kapitalnego remontu i rozbudowany.
    Szkoła funkcjonowała w wielu placówkach na terenie miasta: budynek Liceum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejówku oraz Szkoły Podstawowej nr 4, Hufiec ZHP, Zakłady Drzewne, OSP,  Dom Parafialny i budynek przy ul. Świętochowskiego 4 w Miłośnie.
    1 września 1991 roku, po 5 latach, szkoła powróciła do macierzystego budynku.
    8 grudnia 1991 roku przywrócono szkole dawne imię - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany  przez rodziców, uczniów radę pedagogiczną.

    22 sierpnia 2001r. naszą szkołę odwiedził PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA UCHODŹSTWIE (1989-91) p. Ryszard Kaczorowski.