• BIBLIOTEKA SZKOLNA

   • Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

    Biblioteka umożliwia korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, udostępnia Internet, gry edukacyjne, sprawdziany dla szóstoklasistów oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne. Pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, opiekuńczo-wychowawczą oraz kulturalno-społeczną.

    Obecnie biblioteka zajmuje powierzchnię 50 m2, gdzie zgromadzono około 8000 woluminów, w tym:

    • lektury dla klas I-VIII,                                                                    
    • beletrystyka dla dzieci i młodzieży,
    • księgozbiór podręczny i encyklopedie: słowniki, atlasy, albumy,
    • księgozbiór dla nauczycieli,
    • książki popularno-naukowe,
    • czasopisma, kasety audio-video.


    Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

    Biblioteka prowadzi akcję "Podaruj bibliotece książkę", uzyskuje sponsorów na zakup podręczników i rozprowadza je wsród potrzebujących dzieci. W ramach Dni Oświaty Książki i Prasy ogłasza konkursy propagujące czytelnictwo.

    Czas pracy biblioteki (codziennie od 8.00 do 16.00) zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych

    W bibliotece szkolnej znajduje się skrzynka zaufania ZGŁOŚ PROBLEM, do której uczniowie mogą składać anonimowe lub podpisane spostrzeżenia i problemy.