• Zasady zachowania w SP 3

    1. Uczeń przychodzi do szkoły 15 min. przed rozpoczęciem swoich zajęć, a wychodzi do 15 min. po ich zakończeniu. Wyjątek stanowi uczeń zapisany do świetlicy szkolnej.
    2. Po przyjściu do szkoły uczeń klasy młodszej czeka w miejscu ustalonym przez nauczyciela, zaś uczeń klasy starszej obowiązany jest przejść na korytarz pod salę lekcyjną, ale dopiero w czasie przerwy.
    3. Uczeń korzysta z szatni tylko 2 razy w ciągu dnia: rano, po przyjściu do szkoły i po zakończeniu zajęć.
    4. W szkole obowiązują następujące ciągi komunikacyjne:
     • wejście do szkoły od ul. Kopernika – zejście wąskimi schodami do szatni, gdzie należy zmienić buty na kapcie i zostawić wierzchnie odkrycie
     • wejście na poziomy klas starszych i młodszych (również do świetlicy) tylko szerokimi schodami obok sklepiku; wyjątek stanowi dziecko odprowadzane przez rodzica do świetlicy szkolnej
     • z parteru na I p. i odwrotnie można poruszać się wszystkimi schodami, poza zamkniętą klatką schodową z bocznym wejściem (przy bibliotece) – wyjątek stanowi wyższa część tej klatki schodowej z I p. na II p. do sali 105 – tam uczeń może przebywać tylko pod opieką nauczyciela
     • po zakończonych zajęciach uczeń schodzi wraz z klasą i pod opieką nauczyciela do szatni, szeroką klatką  schodową, a przebrany w zewnętrzne okrycie, wychodzi ze szkoły wąskimi schodami do głównego wyjścia

     

    W czasie przerw uczeń:

    1. Nie biega po korytarzu i po schodach, obowiązują go zasady bezpiecznego poruszania się zawsze prawą stroną.
    2. Nie krzyczy i nie podnosi głosu.
    3. Nie siada na parapetach i nie śmieci.
    4. Nie popycha innych, nie podkłada nóg, nie kopie, nie rozpycha się łokciami, nie rzuca przedmiotami.
    5. Nie prowokuje zachowań agresywnych.
    6. Nie przebywa niepotrzebnie w toalecie – po załatwieniu potrzeb fizjologicznych i umyciu rąk, natychmiast ją opuszcza.
    7. Nie przebywa na schodach i półpiętrach.
    8. Na patio porusza się poza terenem zielonym.
    9. Nie przebywa w salach lekcyjnych.
    10. Na dźwięk dzwonka ustawia się w wyznaczonym miejscu.
    11. Bezwzględnie wykonuje polecenia nauczyciela dyżurującego.
    12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.
    13. Może opuścić korytarz swojego poziomu tylko, gdy idzie do: sekretariatu, biblioteki, gabinetu pielęgniarki, świetlicy, na obiad lub sklepiku w celu zakupu. Nie przebywa przed salami klas „0” i w hallu przed świetlicą.

     

    Przestrzeganie tych zasad ułatwi wszystkim spędzanie czasu w szkole.