• Logopeda

   • Logopeda mgr Joanna Niedziałek

    Godziny pracy logopedy:
    • Poniedziałek 10.00 – 16.00
    • Wtorek 11.30 – 16.00
    • Środa 11..30 - 16.00
    • Czwartek 8 .00 - 12.00
    • Piątek 8.00 – 13.00

    Konsultacje dla rodziców :
    • w dni zebrań 17.00 - 18.00 (gabinet 118 I p.)

    Kontakt telefoniczny z logopedą - /przez sekretariat szkoły/ tel. 22 783 50 19

   • Informacje dla rodziców

   • Proszę przygotować dla dziecka zeszyt (np. 32 kart, w kratkę), który będzie służył do zapisywania ćwiczeń,

    w zeszycie będę zamieszczała ćwiczenia, które dziecko powinno codziennie powtarzać – utrwalać w domu. Na początek zestaw ćwiczeń usprawniających narządy mowy (wargi, język) – ćwiczenia te możecie Państwo stosować przez cały okres terapii (usprawnianie aparatu artykulacyjnego ma duże znaczenie w procesie rozwoju mowy),

    zachęcam do ćwiczeń systematycznych, najlepiej kilka minut codziennie,
    proszę pamiętać o tym, że dziecko, aby wykonać zadanie musi być odpowiednio zmotywowane – proponuję ćwiczenia w formie zabawy,

    proszę chwalić dziecko (nawet wtedy, kiedy wykonuje ćwiczenia niedokładnie – ważny jest ruch języka czy warg, który wielokrotnie powtarzany będzie coraz bardziej zbliżony do poprawnego) - dziecko musi być wzmacniane pozytywnie, zniechęcone nie będzie chciało ćwiczyć,

    Bardzo proszę o informacje, jeśli dziecko ma zdiagnozowane problemy, które mogą wpływać na rozwój mowy (słuchowe, laryngologiczne, inne),

     

    Kiedy do logopedy ?

    - Dziecko nieprawidłowo oddycha, ma ciągle otwartą buzię, mówi przez nos, często choruje, ma trudności z gryzieniem, żuciem i odgryzanie pokarmów, brzydko je i pije.
    - Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekasz z podjęciem terapii logopedycznej, tym bardziej wada się utrwala.
    - Niepokoją Cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
    - Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
    - Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne:
    d na t (np. zamiast domek mówi tomek),
    w na f (zamiast woda mówi fota),
    g na k (zamiast gęś mówi kęś),
    b na p (zamiast buda mówi puta).
    - Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.

     

    Co wpływa na powstanie wad wymowy ?

    • Zbyt długie karmienie butelką,
    • Zbyt długie ssanie smoczka,
    • Ssanie kciuka,
    • Dłużej utrzymujący się katar,
    • Przerośnięty trzeci migdał,
    • Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi,
    • Infantylny sposób połykania,
    • Wada zgryzu,
    • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe,
    • Wczesna próchnica zębów mlecznych,
    • Rozszczep podniebienia lub /i warg,
    • Nieprawidłowe oddychanie,
    • Niedosłuch,
    • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka).

     

    Na czym polega badanie logopedyczne i czego możesz spodziewać się podczas wizyty u logopedy

    - Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie), - Badania sposobu połykania,
    - Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu,
    - Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego,
    - Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się,
    - Badania pamięci słuchowej dziecka,
    - Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych,
    - Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji.

     

    Co wpływa na skuteczność terapii logopedycznej?

    - Rodzaj wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
    - Sprawność umysłowa dziecka,
    - Sprawność aparatu artykulacyjnego,
    - Prawidłowa kompleksowa diagnoza,
    - Systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczenia z dzieckiem w domu,
    - Wczesne rozpoczęcie terapii,
    - Aktywny i świadomy udział zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
    - Współpraca terapeuty z rodzicem.

     

    Od czego zależy czas trwania terapii logopedycznej ?

    - Od rozległości deficytów,
    - Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię,
    - Od współpracy terapeuty z rodzicami,
    - Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem,
    - Od rodzaju zaburzenia.