• Rzecznik Praw Ucznia

    • W szkole działa instytucja Rzecznika Praw Ucznia. Zakres oraz sposób tej działalności określa regulamin. /§ 33 Statutu/

      

      

     Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w szkole pełni pani Renata Modras
     Pani Renata Modras jest nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Bardzo lubiana przez dzieci. Nic też dziwnego, że od kilkunastu lat, w organizowanych wyborach, uczniowie wybierają Panią Renatę na swojego rzecznika.