• Józef Klemens Piłsudski

   •    -pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, dla bardziej spoufalonych z Marszałkiem starych wiarusów "Komendant" lub "Dziadek" (1867-1935), wybitny działacz niepodległościowy, wielki m±z stanu. W 1887r. więziony za udział w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra III, w latach 1888-1892 zesłany na Syberię. Od 1892r. działacz PPS, red. naczelny "Robotnika". Więzień osławionego X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i więziennej celi szpitalnej w Petersburgu, gdzie z towarzysza "Wiktora"  rodził się Komendant. Wspólzałożyciel Zwi±zku Walki Czynnej, a następnie Zwi±zku Strzeleckiego.
            W latach 1914 -1916 był egendarnym Komendantem I Brygady Legionów Polskich walcz±cych u boku Austrii. W roku 1917 odmówił wspólpracy z Niemcami, za co został aresztowany i wywieziony do magdeburskiej twierdzy.
    Dzień jego powrotu z internowania w 1918 roku (11 listopada przybył do Warszawy) uznany został za symbol odzyskania przez Polskę - po 123 latach zaborów - państwowości i jest Narodowym Świętem Niepodległości.
            W roku 1920 został mianowany Marszałkiem Polski. Był Wodzem Naczelnym w wojnie polsko-bolszewickiej.
    14 sierpnia 1920r. brawurowym atakiem uderzył - pod leżacym nie opodal Sulejówka Ossowem - na przeważające siły nieprzyjaciela. Od pamiętnego dnia bitwy warszawskiej, zwanego dniem "Cudu nad Wisłą", rozpoczął się kolejny zwycięski pochód legionów, który zakończył się podpisaniem pokoju w Rydze i ustaleniem granic RP.
        

   •   Lata 1923-1926 Marszałek spędził w Sulejówku pozornie wycofując się z życia politycznego. "Samotnik z Sulejówka" powrócił do władzy dokonując w 1926  roku zamachu majowego i otwierając tym samym nowy okres w dziejach II Rzeczypospolitej.
            Pełnił funkcje ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, był również premierem Rządu RP. Odmówił przyjęcia prezydentury.
           Zmarł 12 maja 1935 roku o godz. 20.45.

            Przy biciu dzwonu "Zygmunta" i huku stu jeden wystrzałów armatnich zabalsamowane ciało Marszałka spoczeło na Wawelu, w krypcie Świetego Leonarda.  zgodnie z ostatnia wola Marszałka jego serce złożono w Wilnie, a mózg poddano badaniom na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego.
        

     

     

      Zdjecia i tekst zaczerpnięte z książki Witolda Kajetana Jackiewicza "Przystanek Sulejówek"